Made in Kalix

Hållbart byggande

Produkter från Space uppfyller högt ställda krav för ett hållbart byggande ur ett långsiktigt perspektiv.

Våra moduler tillverkas i en toppmodern fabrik. De levereras, lastas av och rullas in i lägenheten där de ansluts till el, vatten och avlopp. Det är en effektiv montering och därmed kortare byggtid. Effektivt och utan spill.

Vår fabrikslokal uppfyller högt ställda krav avseende buller, damm, energibesparing, belysning och produktionslayout. Tillsammans med den moderna maskinparken resulterar detta i en anläggning i toppklass. Produktionsprocessen är utformad enligt principer med utgångspunkt i ”Lean Production”. En stor del av vårt åtagande består i att säkerställa funktionen och utförandet på de produkter vi levererar.

Modulkök Ebbe park
Space fabrik

Dokumentation med hållbart fokus

Alla konstruktioner görs i 3D och vår ambition är alltid att vår produkt ska vara en perfekt legobit i processen.

För all tillverkning ingår dokumentation av utförande och övriga data, i enlighet med vårt kvalitetssystem. Detta ger möjlighet till återkoppling, för att vid behov kunna ersätta eller komplettera en produkt med en helt identisk många år senare.